Cupola koldioxidsläckare 5 kg

5 kilos kolsyresläckare inkl. slang, snödiffusor och vägghängare.

Cupola EN3 koldioxidsläckare är anpassad till att släcka B-bränder. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Eftersom inte släckmedlet leder ström kan koldioxidsläckaren användas mot brand i elektrisk utrustning.

Släckningseffekt
Cupola EN3 koldioxidsläckare släcker okontrollerade bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. Koldioxid släcker elden genom att späda ut luftens syrehalt. Syrehalten blir då så låg att fortsatt förbränning inte är möjligt.
En koldioxidsläckare fungerar som bäst inomhus och vid bränder i slutna eller halvslutna utrymmen. Gasen kan då förångas och skapa en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Släckaren ger en ren och torr släckning och lämnar inte några rester. En koldioxidsläckare anses inte vara lämplig att använda utomhus, speciellt inte vid blåsigt väder.

Koldioxidbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30°C till +60°C

Denna 5kg Koldioxidsläckare har effektivitetsklass, 89B, och är godkänd enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE, TÜV och DNV-märkning.

Aluminiumbehållare. Har Snödiffusor

Pris: 2095 kr

Tempus Koldioxidsläckare KKS 5

5 kilos kolsyresläckare inkl. slang, snödiffusor och vägghängare.

Kolsyresläckare är avsedda för B-bränder.

Eftersom dessa innehåller släckmedel i gasform så släcker de utan att lämna efter sig några som helst släckmedelsrester – det blir en så kallad ”ren släckning”. Detta gör kolsyresläckare särskilt lämpliga för känsliga miljöer som exempelvis datacentraler, laboratorier,elcentraler, kontrollrum, sjukhus och storkök.

Kan användas mot strömförande elektrisk utrustning upp till 1000 volt på en meters avstånd.

Pris: 4760 kr

Presto Koldioxidsläckare K5

5 kilos koldioxidsläckare inkl. slang, snödiffusor och vägghängare.

Presto koldioxidsläckare är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och brand i elektriska anläggningar. Då släckning med koldioxid ger en ren släckning utan sekundärskador är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i:

– Verkstäder
– Gatukök
– Kök
– Laboratorier
– Finmekanisk industri
– Elutrustning

Koldioxid, med den kemiska beteckningen CO2 är en färglös, giftfri gas med svagt syrlig smak och något kittlande lukt. Gasen är ca 1,5 ggr tyngre än luft, kemiskt neutral och ej elektriskt ledande. Koldioxid för brandsläckning komprimeras i flaskor till ett arbetstryck av 58 atö (atmosfärsikt övertryck) vid 20° C.
Genom komprimeringen övergår en del av koldioxidgasen i flytande form.

Koldioxid släcker brand genom avskärming och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss, mindre del genom kylning.

Brandsläckaren är funktionsduglig från -30° C till + 60° C.

OBS!
Vid användning av koldioxidsläckare bör försiktighet iakttas eftersom koldioxiden är tyngre än luft och kan tränga in i utrymmen som är lågt belägna. Kvävningsrisk föreligger.

Försäkra dig om att ingen befinner sig i sådana utrymmen om misstanke finns att dessa kommer att fyllas med koldioxid.

För mer information, se filen nedan:
Presto Koldioxidsläckare – i PDF format

Pris: 3070 kr

Nya produkter

Garmin GPSMAP 64s – GPS/GLONASS-mottagare

Tidningskungen / Tidningar 1970-01-01 02:00:00

Tidningen Sveriges Natur 5 nummer

Tidningskungen / Tidningar 1970-01-01 02:00:00

Tidningen Scientific American 12 nummer