Minibrandvarnare MTS166/5Y

SUPERPRIS! Nu 5-pack för 495 kr!

Optisk minibrandvarnare med pausfunktion.
Monteras snabbt & enkelt med kardborre!

Denna lilla optiska minibrandvarnare är lika säker och effektiv som större standardbrandvarnare. Det nya kompakta formatet tillåter placering där varnare av standardstorlek annars känns klumpiga och störande för ögat. Dessutom ger den låga vikten nya möjligheter till montering.

Du fäster den lätt i t.ex. taket med den medföljande kardborretejpen. Inget borrande och skruvande!

Minibrandvarnaren är utrustad med batterispärr och pausfunktion; med pausknappen intryckt sänks känsligheten och förhindrar att varnaren larmar då du t.ex. grillar i ugnen och matos finns i köket. Varnaren återgår automatiskt till sitt normala passningsläge efter ca 10 minuter.

Brandvarnare bör dammsugas försiktigt från utsidan några gånger om året samt bytas ut vart tionde år.

Minibrandvarnaren levereras med 3 st utbytbara långlivsbatterier av lithiumtyp. De är mycket driftsäkra och miljövänliga.

Välj 1 eller 2 eller 5 st i prismenyn, spara 150 kronor vid köp av 5 stycken.

Pris: 129 kr

Optisk brandvarnare – 10-årsbatteri

Med 10-årsgaranti!

Cupola optisk brandvarnare med inbyggt 10års batteri! Rekommendationen är att byta ut brandvarnare vart tionde år så när batteriet är slut är det alltså dags att byta till en ny.

TEKNIK – OPTISK BRANDVARNARE
En fotocell använder en ljuskälla och en ljussensor för att mäta röktäthet. Ljuskällan är alltid på, men ljusstrålen är vinklad från ljussensorn. När rök kommer in i kammaren skingrar rökpartiklarna en del av ljuset mot sensorn. När röktätheten höjs sprids mer ljus mot sensorn. När mängden ljus som sprids ut i sensorn når en förutbestämd tröskel, går enheten i larmläge och brandvarnaren sätts igång. En optisk brandvarnare ser röken.

När brandvarnaren har installerats bör en liten indikatorlampa (LED), som är placerad under testknappen, blinka ungefär en gång per minut under normal drift.

– Fotoelektrisk sensor för långsamt glödande bränder
– Högpresterande fotoelektrisk rökkammare med insektsnätsskärm
– Testfunktion
– Larmsignal 85db vid 3m
– Funktionstemperatur 0°C – 40°C
– Varningssignal vid för låg batterinivå
– HUSH funktion låter användaren snabbt tysta falska larm
– 1st 9V batteri ingår
– 2st Skruv och 2st plugg ingår
– Cupola optisk brandvarnare innehåller inga radioaktiva material.
– 10 års garanti

Certifierad enligt EN14604:2005, CPD, WEEE, ROHS & REACH Compliance, CE

Pris: 200 kr

Brandvarnare optisk

Miljövänlig.
1 eller 2-pack

Välj i prismenyn för 1 eller 2-pack.

Detta är en batteridriven fotoelektrisk (optisk) brandvarnare som drivs av ett 9-volts standardbatteri vars livslängd är ca 1 år.
Vid larm avges en pulserande ljudsignal på 85 dB tills detektorkammaren är fri från rökpartiklar.

Brandvarnaren är försedd med blinkande lysdiod som blinkar var 30:e till 40:e sekund för att indikera att brandvarnaren är inkopplad.

En signal ljuder en gång per minut i 7 dagar för att indikera låg batterinivå.
Modellen innehåller inga radioaktiva ämnen.

Är CE-märkt och certifierad av VdS. Den följer konsumentverkets riktlinjer och anvisningar.

Installation
Brandvarnare skall sitta i omedelbar närhet till sovrummen, installera en extra brandvarnare som skydd vid en eventuell trappa eftersom trapphus fungerar som skorstenar för rök och värme.

Placera minst en brandvarnare på varje våningsplan.
Bör ej användas i exempelvis kök, pannrum och vindsutrymmen då ånga, mycket damm etc. kan orsaka falsklarm eller uteblivet larm.
Välj då en värmevarnare i stället!

Tips! Köp till ett batteri med extra lång livslängd. Detta 9V longlife lithium räcker upp till 10 år.

Brandvarnare bör dammsugas försiktigt från utsidan några gånger om året samt bytas ut vart tionde år.

Pris: 129 kr

Brandvarnare Jonisk 2-pack

Joniserande brandvarnare

Jonisk brandvarnare känner/luktar till sig både synlig och osynlig rök. Fördelen med en jonisk brandvarnare är att den reagerar snabbt vid brand med öppna lågor som ger en osynlig och varm rök samt att den inte falsklarmar så lätt vid damm eller insekter.

TEKNIK – JONISK BRANDVARNARE
De joniska brandvarnarna innehåller en radioaktiv strålkälla som bildar en elektrisk ström av de laddade partiklar, som bildas genom jonisering av luften. När rök kommer in i varnaren, tar rökpartiklarna upp laddningar. Dessa är större och rör sig långsammare. På så sätt minskas den elektriska strömmen och larmet går.

– Automatisk indikering för batteribyte.
– Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
– Unik säkerhetsfunktion – kräver batteri för montering.

9V standardbatteri medföljer.
2st. skruv och plugg
5 års garanti (gäller ej batteriet).

Pris: 256 kr

Resebrandvarnare

Med dörrlarm.

Denna portabla brandvarnare är i första hand avsedd för tillfälligt bruk, ex vid resa. Den kan med fördel användas i hotellrum, fjällstugor, husvagnar, bilar, båtar m.m.

Till denna brandvarnare ingår även en inbrottskontakt så att den även kan varna för inbrott! Resebrandvarnaren och inbrottskontakten avger olika larmsignaler för att skilja på rök/brand eller inbrott. Med denna resebrandvarnare kan du känna dig trygg på din resa!

– Uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion KOVFS 1978:3
– Godkänd enligt UL 217
– Godkänd enligt Strålsäkerhetsmyndigheten
– Godkänd av Norges brandtekniska laboratorium (NBL) DSB 235-100
– CE märkt
– Dubbel funktionskontroll, blinkande lampa (LED) och testknapp.
– Larmsignal 85db vid 3m
– Varningssignal vid för låg batterinivå
– Monteringsbeslag medföljer för montering på dörrblad etc.
– 1st 9V batteri ingår
– 5 års garanti

Pris: 189 kr

Optisk Brandvarnare – Nätansluten

230V. För sammankoppling via elnätet.

Med denna brandvarnare kan du välja mellan en enhet eller sammanlänkning av flera enheter! Du får även ett säkert skydd då brandvarnaren fortsätter att fungera när huset får strömavbrott!

Du kan sammankoppla denna brandvarnare med upp till 40 enheter med en distans på max 150m mellan första och sista enheten. Om något larm aktiveras så ljuder alla sammankopplade larm samtidigt!

EGENSKAPER
– Certifierad enligt EN14604:2005, BS, CPD, WEEE,
ROHS & REACH Compliance, CE
– Fotoelektrisk sensor för långsamt glödande bränder
– Kan sammanlänkas med upp till 40 enheter via en
separat signalkabel.
– Högpresterande fotoelektrisk rökkammare med
insektsnätsskärm
– Testfunktion
– Larmsignal 85db vid 3m
– Funktionstemperatur 4°C – 38°C
– Varningssignal vid för låg batterinivå
– HUSH funktion låter användaren snabbt tysta falska
larm
– 1st 9V batteri ingår
– 2st Skruv och 2st plugg ingår
– Optisk brandvarnare innehåller inga radioaktiva material.
– 5 års garanti

Pris: 245 kr

Optisk brandvarnare med radioenhet

Trådlös sammankopplingsbar

MTS166SRF är en optisk brandvarnare i miniformat med inbyggd sändnings-/mottagningsmodul. Brandvarnaren kan användas för trådlös sammankoppling av upp till 20 brandvarnare.

Världens minsta trådlösa brandvarnare, basdiametern är bara 10 cm!

Minibrandvarnaren ingår i systemet med trådlös sammankoppling av optiska brandvarnare och värmevarnare. Kan trådlöst kopplas ihop med Värmevarnare med radioenhet.

Både brandvarnaren och radioenheten drivs av ett enda 9 V-batteri. Upp till 20 enheter kan sammankopplas.

TIDIG UPPTÄCKT AV PYRANDE EDLSVÅDOR
Brandvarnaren är utrustad med en testknapp samt en LED-indikator och avger en ljudsignal på 85 dB vid larm.
När brandvarnaren är installerad, blinkar LED-indikatorn ungefär en gång i minuten vid normal användning.

Den optiska teknologin innebär att MTS-166SRF är mera känslig för att upptäcka långsamt pyrande eldsvådor som oftast utgörs av tjock svart rök med lite värme som kan pyra i timmar innan den flammar upp. Minibrandvarnaren innehåller inget radioaktivt material och är därför miljövänlig.

TRÅDLÖS ANSLUTNING
Den trådlösa anslutningsfunktionen möjliggör sammankoppling av upp till 20 brandvarnare, vilket innebär att alla brandvarnare ljuder när någon av dem aktiveras. Den trådlösa tekniken innebär att man slipper arbetet med kabeldragning.
Komplettera gärna med Ultralife Lithium Power ett 9V batteri som räcker upp till 5 gånger längre än ett vanligt alkaliskt!

INSTALLATION
Minst en brandvarnare bör installeras på varje våning och brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Vid fritt utrymme ska avståndet mellan brandvarnarna vara max 30 meter. Väggar eller föremål begränsar räckvidden.
För bästa funktion ska brandvarnaren sitta i taket med minst 50 cm fritt utrymme.
Montera inte brandvarnaren nära ventilations-öppningar eller utrymmen där den kan ge ifrån sig falsklarm som t.ex kök eller badrum.

Snabbfakta
– Miniatyrstorlek och elegant design
– Trådlös anslutning
– Optisk detektering
– Alkaliskt batteri: livslängd upp till 1 år
– Alarm/strömindikator
– Paus-funktion
– Signal för lågt batteri
– Batterispärr – kan inte installeras om batteri saknas
– 16 kodningskombinationer

Förpackningen innehåller:
Brandvarnare med en sändnings-/mottagarmodul
9V Alkaliskt batteri – GP1604A
2st. skruv och plugg för montage.
Svensk manual

Pris: 347 kr

Värmevarnare med radioenhet

Trådlös sammankopplingsbar

Världens minsta trådlösa värmevarnare, basdiametern är bara 10 cm!

MTS163SRF är en trådlös sammankoppligsbar värmevarnare i miniformat med inbyggd sändnings-/mottagningsmodul.

Värmevarnaren utlöser larm när temperaturen överstiger 60°C temperatur med en tolerans av +/- 5 grader. Den reagerar alltså på värme i stället för rök som en vanlig brandvarnare.

Värmevarnaren används i utrymmen som t.ex. tvättstuga, pannrum, vind, källare och garage där optisk brandvarnare är olämplig. Har testknapp, larm för låg batterinivå och pausfunktion.

MTS163SRF ingår i systemet med trådlös sammankoppling av optiska brandvarnare och värmevarnare. Kan trådlöst kopplas ihop med Optisk brandvarnare med radioenhet.
Upp till 20 enheter kan sammankopplas.

Snabbfakta
– Miniatyrstorlek och elegant design
– Trådlös anslutning
– Alkaliskt batteri: livslängd upp till 1 år
– Alarm/strömindikator
– Paus-funktion
– Signal för lågt batteri
– Batterispärr – kan inte installeras om batteri saknas
– 16 kodningskombinationer

Levereras med alkaliskt 1-års batteri som driver värmevarnare och radiodel cirka 1 år. Komplettera gärna med Ultralife Lithium Power ett 9V batteri som räcker upp till 5 gånger längre än ett vanligt alkaliskt!

Förpackningen innehåller:
Värmevarnare med en sändnings-/mottagarmodul
9V Alkaliskt batteri – GP1604A
2st. skruv och plugg för montage
Svensk manual

Pris: 307 kr

Brandvarnare longlife

Miljövänlig optisk brandvarnare.
Med UltraLife Lithiumbatteri.

GNS-366 är en brandvarnare med optisk avkänning. Den är mycket effektiv vid pyrande bränder.

Har testknapp och kontrollampa. Innehåller inget radioaktivt material. Brandvarnaren har batterispärr, vilket innebär att den ej går att montera utan batteriet isatt.

Brandvarnaren har även pausfunktion; med pausknappen intryckt sänks känsligheten och förhindrar att varnaren larmar då du t.ex. grillar i ugnen och matos finns i köket. Varnaren återgår automatiskt till sitt normala passningsläge efter ca 10 minuter.
Levereras komplett med skruvar och fästplatta.

Brandvarnare bör dammsugas försiktigt från utsidan några gånger om året samt bytas ut vart tionde år. När batteriet är slut är det alltså lämpligt att byta ut brandvarnaren!

Långlivsbatteri
GNS-366 levereras med UltraLife 10-årsbatteri.
Ultralife 10-årsbatteri är ett 9 V litiumbatteri för brandvarnare, fjärrkontroller och andra strömsnåla apparater. Litiumbatterier behåller kraften upp till 4 ggr längre tid än motsvarande alkaliska batterier och är dessutom ett mycket driftsäkert och miljövänligt batteri, helt fritt från kvicksilver, bly och kadmium.

Pris: 169 kr

Värmevarnare Garvan 230V

Brandvarnare som reagerar på värme i stället för rök.

SS-1263,230V är en värmedetekterande brandvarnare med batteri back-up.

En värmedetekterande brandvarnare är idealisk för kök, garage, källare, pannrum, vind och andra utrymmen där luften även normalt kan ha höga halter av ånga, rök och dammpartiklar, där en vanlig rökdetekterande brandvarnare kan avge falska alarm.
Varnaren larmar när temperaturen nått +60 grader C.(+/- 5 gr.)
Har testknapp. Levereras med anslutningskablar, skruv och plugg.

Pris: 295 kr

Trådlös brandvarnare 2-pack

Optisk, sammankopplingsbar upp till 24 st.

Brandvarnare med optisk detektering, kopplas ihop trådlöst (RF) och kan kompletteras med fler brandvarnare. Upp till 24st kan anslutas till samma system. Larmar en, larmar alla.

– Optisk detektering, fotoelektrisk detektionscell
– Trådlös sammankoppling (RF)
– Upp till 24 enheter
– Alla enheter löser ut samtidigt vid larm
– Enkel installation, ingen kabeldragning
– Miljövänlig, inga radioaktiva substanser
– Effektiv vid pyrande bränder t ex en cigarett i en möbel eller överhettade elektriska kablar
– Batterier ingår

Manual på engelska, svenska, danska, norska och finska medföljer och kan även laddas ned här till höger under produktbilden.

Pris: 395 kr

Optisk brandvarnare i 2-pack

Miljövänlig

Denna brandvarnare är konstruerad för att känna av rökpartiklar genom optisk detektering.

Brandvarnaren alarmerar med korta ljudsignaler ca. 1gg/minut vid låg batterispänning. Utrustad med testknapp. Bör testas en gång per vecka och alltid efter längre frånvaro från hemmet.

Rengöres en gång per år med hjälp av dammsugare.

Säljes här i 2-pack! Batteri ingår.

Pris: 235 kr

Minibrandvarnare Optisk 2-pack

Liten brandvarnare

Fotoelektrisk (optisk) sensor för långsamt glödande bränder.

Minibrandvarnare med lithiumbatterier för lång livslängd. Har testknapp för ström och larm samt dämpningsfunktion som sätter ned känsligheten under 10 minuter om Du vill undvika falsklarm t.ex. vid matlagning.

Skruv och plugg för fastsättning medföljer.

Brandvarnare bör dammsugas försiktigt från utsidan några gånger om året samt bytas ut vart tionde år.

Minibrandvarnaren levereras med 3 st utbytbara långlivsbatterier av lithiumtyp. De är mycket driftsäkra och miljövänliga.

Pris: 239 kr

Trådlöst brandvarnarsystem

Optisk brandvarnare med trådlöst signalsystem.

Trådlöst (RF) sammankopplingsbart brandvarnarsystem med optisk detektering. Detta brandvarnarsystem är den perfekta lösningen för dig med många rum under ditt tak. Larmar en så larmar alla!

Trådlös radioenhet (sockel) med Optisk brand-varnare. Systemet kan beskrivas som ett antal varnare monterade i var sin sockel, sammanlänkade via inbyggda radiosändare/-mottagare.

Man kan koppla upp till 20 st enheter till systemet och samtliga utlöser vid larm. Det är en enkel montering och Du slipper tänka på någon kabeldragning.

Räckvidden mellan varje enhet är max 50 meter.

Varje förpackning innehåller:
– 1 st. brandvarnare SS-166
– 1 st. radioenhet SB-2008VN

Följande modeller kan anslutas till systemet:

– SS-166 9V DC optisk brandvarnare
SS-163 9V DC värmevarnare

Pris: 495 kr

Resebrandvarnare MTS168BT

Behändigt format, med magnet och stativ.

Resebrandvarnare MTS168BT har magnetfäste, stativ och miljövänliga litiumbatterier.

Se till att Du har en “livförsäkring” i händelse av brand även på semester- eller arbetsresan.

Denna moderna & smidiga resebrandvarnare i miniformat är en tillförlitlig och praktisk resekamrat som du enkelt fäster på ett metallföremål (ev.vis ett kylskåp) med den inbyggda magneten eller låter den stå på det medföljande stativet.
Perfekt även i sommarstugan, båten, husvagnen eller husbilen eftersom den är så lätt att ta med.

Levereras med en svart skyddspåse i nylon samt 3 st Lithium knappcells batterier (CR2335) som driver brandvarnaren upp till två år. Batterierna är lätta att byta ut när dom tar slut.

Pris: 169 kr

Värmevarnare Garvan 9V

Brandvarnare som reagerar på värme i stället för rök.

Larmar vid höjda temperaturer, t ex då en skadad/defekt torktumlare går varm.
Larmpunkt 60° C.

En värmedetekterande brandvarnare är idealisk för kök, garage, källare, pannrum, vind och andra utrymmen där luften även normalt kan ha höga halter av ånga, rök och dammpartiklar, där en vanlig rökdetekterande brandvarnare kan avge falska alarm.

Har testknapp. Levereras med skruv och plugg.

SS-163 levereras med Greenergy Long Life Battery. Ett mycket driftsäkert och miljövänligt batteri.

Tips! Köp till ett batteri med extra lång livslängd. Detta 9V longlife lithium räcker upp till 10 år !

Pris: 349 kr

SS-1238S Joniserande brandvarnare

För 230 Volt anslutning. Kan sammankopplas.

Joniserande brandvarnare för 230 Volt anslutning och med alkaliskt batteri-backup och pausfunktion.

SS-1238S är sammankopplingsbar med upp till 40 enheter av Garvans 230 Volt brand & värmevarnare.

Tips! Köp till ett batteri med extra lång livslängd. Detta 9V longlife lithium räcker upp till 10 år.

Priset inkluderar lagstadgad miljöavgift.

Pris: 349 kr

Brandvarnare 2-pack

Miljövänlig optisk brandvarnare.

Optiska brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder. Miljövänlig eftersom den inte innehåller något radioaktivt material.

– Automatisk indikering för batteribyte.

– Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.

– Unik säkerhetsfunktion – kräver batteri för montering.

Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).

9V standardbatteri medföljer.
5 års garanti (gäller ej batteriet).

Pris: 195 kr

Nya produkter

Garmin GPSMAP 64s – GPS/GLONASS-mottagare

Tidningskungen / Tidningar 1970-01-01 02:00:00

Tidningen Sveriges Natur 5 nummer

Tidningskungen / Tidningar 1970-01-01 02:00:00

Tidningen Scientific American 12 nummer